top of page

Ürün Yaşam Döngüsü nedir?

Ürün yaşam döngüsü, bir ürünün pazardaki zamanının dört aşaması boyunca ilerlemesidir. Dört yaşam döngüsü aşaması şunlardır: Giriş, Gelişme, Olgunluk ve Düşüş. Her ürünün bir yaşam döngüsü vardır ve her aşamada harcanan süre üründen ürüne farklılık gösterir.Aşamalara bakacak olursak;

Giriş aşamasında ürün pazara gelir ve işletme, satış merdiveninde bir yer edinmeye çalışır. Ürün geliştirme ve tutundurma için dağıtım kanalları oluşturulur: Bu dönemde büyüme eğilimi düşüktür. Düşük fiyatla pazara hakim olma söz konusu olabilir. Rekabet düşük olacağından yüksek fiyatla pazarın kaymağını alma da söz konusu olabilecektir. Bu dönemde büyüme hızı yüksek, ama pazar payı düşüktür. Bunların bazılarını yatırımla yıldıza çevrilir bazıları elenip ayıklanır. Şayet başarılı bir girişten söz konusu olduysa peşinden gelişme aşaması gelir. Düşük fiyatla girilmişse, marka bağlılığı yaratmak önem kazanır. Farklılıkların önem kazanmaya başladığı dönemdir. Amaca göre tutundurma faaliyetlerine karar verilir. Yüksek büyüme hızı ve yüksek pazar payına sahip ürünler. Hızlı büyümeyi desteklemek için yoğun yatırım gerektirirler. Yatırım ile nakit ineklere dönüştürülmelidir. Oluşturulan büyüme ile Olgunluk, yaşam döngüsünün bir sonraki aşamasıdır. Bu dönem kazanılan başarıları korumak için koruma stratejileri uygulanır. Bu dönemde Tutundurma faaliyetleri yükselir. Fiyat baskısı stratejiler üzerinde etkili olur. Büyüme hızı düşük, ama pazar payı yüksek işler/ürünler ile işler devam etmektedir. Bu dönemde ürünler ve süreçler az yatırıma ihtiyaç duyarlar. Durumu korunmaya ya da yıldız yapılmaya çalışılır. Ürün yaşam döngüsünün düşüş aşaması, satışların düştüğü ve üretimin nihayetinde durdurulduğu son aşamadır. Karlılık, sonunda üretmenin artık karlı olmadığı noktaya düşecek ve üretim duracaktır. Hasat stratejisi ile ürüne harcanan gider kısıtlanır. Çekilme stratejisi ile ürün portföyden çıkarılır. Düşük büyüme hızında düşük pazar payı söz konusu olur. Durumu korunur ya da, portföyden çıkarılır.bottom of page