top of page

Bugünkü siz nelerden geçerek siz oldunuz, peki ya pazarlama nerelerden geçti ve bugünlere geldi?
Basit Ticaret Dönemi

Dönem insanlığın varoluşuyla başlayan ve sanayi devrimine kadar süren her şeyin el yapımı olduğu ve yalnızca kişilerin hasat ettikleri ürünlerin dolaşımda kaldığı sınırlı arz dönemidir.

Üretim Dönemi

Seri üretim tekniklerinin kullanıldığı, tüketim mallarının bulunabilirliğinin arttığı ancak ürün çeşitlendirmenin kısıtlı olduğu dönemdir. Dönemi en net tarifleyen söz Henry Ford'un: "Siyah olduğu sürece, herhangi bir müşteri istediği renge bir araba boyatabilir." sözüdür.

Satış Dönemi

Modern pazarlama döneminin başlangıcı olarak sayılabilecek dönemdir. Markalaşmanın net olarak başladığı, marka sahiplerinin her ürettiği ürünü kolaylıkla satamadığı ve pazar payı rekabetinin başladığı dönemdir. Şirketlerin daha fazla çalışmaya başladığı ve ürünlerin metalaştığı ve fiyatın tüketicileri çekmekte kilit rol oynadığı dönemdir.

Pazarlama Departmanı Dönemi

2. Dünya Savaşı sonrası oluşan "Baby Boomer - Bebek Patlaması" dönemi ve ABD hükumetinin savaş sonrasının yarattığı ekonomik durgunluğunu gidermek için büyük aileleri ve dolayısıyla tüketimi destekleyici özel politikalar dönemidir. İşte tam da bu noktada geleneksel üreticiler, "zor satış" ın yeni nesil "bebek patlaması" tüketicileriyle işe yaramayacağını fark etti. Marka sahipleri, reklam ve sponsorluk gibi pazarlamayla ilgili faaliyetleri geliştirmeye başladı. Fiyatlandırma, Halkla İlişkiler, Promosyon ve Satış departmanları tek bir çatıda toplantı. Bu da bir önceki dönemde metalaşan ve fiyat rekabetinde marjları aşağı çeken yönetim şekliyle mücadele etmeye başladı.

Pazarlama Şirketi Dönemi

1960'lardan 1990'ların başına süregelen "müşteri kraldır" dönemidir. Bu dönem, marka sahiplerinin müşteriye kulak verdikleri ve müşteri ihtiyaçları doğrultusunda ürün ve hizmet ürettikleri farklılaşma dönemidir. Tüm çalışanların pazarlama bakış açısıyla evrildiği, pazarlamanın şirketin şah damarı olduğu dönemdir.

İlişki Pazarlaması Dönemi

90''lardan 2010'lara süre gelen, markalarla müşterilerin süre gelen karşılıklı yarar sağlamaya dayalı ilişkilerinin en net görüldüğü dönemdir. Bu dönem CRM(Customer Relationship Management- Müşteri İlişkileri Yönetimi) ve veri işleme terminolojisinin müşteri davranışlarını incelemek ve buna bağlı sistemlerin senkronizasyonu için kullanıldığı müşteriye yakınlaşma göze çarpar.

İş Birliği Dönemi

Tüketicinin işlerin koordinasyonunda yönlendirici olduğu bu dönem, sosyal anlamda hem bilim ve sanat olarak pazarlamanın karşılıklı sosyal paylaşıma dönüştüğü, hem de inovasyonla ve işbirliğiyle bütünleşik bir pazarlama anlayışının hakim olduğu bir dönemdir.

Önümüzdeki dönem değişimleriyle, koşullarıyla bize neler getirecek, yaşayıp göreceğiz. Bugünden o günlere hazır girebilmenin yolu anda kalabilmek ve günümüz fırsatlarını okumanın yanı sıra, geleceğin trendlerine de duyarlı olmaktan geçiyor.


bottom of page